Laboratorijska dijagnostika

Human GmbH

KLINIČKA KEMIJA

ELISA SISTEM

KOAGULACIJA (HEMOSTAZA)

HEMATOLOGIJA

ANALIZA URINA

LABORATORIJSKA OPREMA

AUTOIMUNA DIJAGNOSTIKA (HUMAN-IMTEC)

BRZI TESTOVI

HPLC

Alere Technologies AS

NYCOCARD SISTEM (Point of care)

AFINION SISTEM (Point of care)

Mediji za centrifugiranje u gradijentu gustoće

MEDIJI ZA CENTRIFUGIRANJE U GRADIJENTU GUSTOĆE

ZENTECH s.a., Belgija

PRENATALNA DIJAGNOSTIKA

ROCHE DIAGNOSTICS

ROCHE DIAGNOSTICS