Afinion LIPID PANEL

Afinion™ LIPID PANEL test je brzi in vitro diagnostički test za kvantitativno određivanje:

- Ukupnog kolesterola (Chol)
- Lipoproteine velike gustoće (HDL - engl. High Density Lipoprotein)
- Lipoproteine niske gustoće (LDL - engl. Low Density Lipoprotein)
- Triglicerida (Trig)
- non-HDL
- Omjer Chol/HDL
u punoj krvi, serumu i plazmi, te se koristi za dijagnosticiranje i liječenje poremećaja lipida.

Afinion™ LIPID PANEL test patrona sadrži sve reagense koji su potrebni za mjerenje kompletnog lipidnog profila.

 

 

Specifikacije:

  • Volumen uzorka: 15 µL
  • Vrijeme testiranja: 7-8 min
  • Mogućnost konfiguracije mjernih jedinica u softveru
  • Mjerni raspon: 5 - 200 mg/L (punakrv), 5 - 160 mg/L (serum i plazma)
  • Preporuka NCEP-a (engl. National Cholesterol Education Program) mjerenje lipidnog profila svakih 5 godina kod zdravih odraslih osoba, i češće ako postoje drugi faktori rizika, kod djece i mladih s povećanim rizikom i za praćenje uspješnosti liječenja.