Reagensi i kontrole

reag_kont Proizvodnja reagensa za kliničku kemiju predstavlja srž poslovanja tvrtke HUMAN već više od 40 godina. Reagensi su najvećim dijelom tekući, spremni za uporabu i sadrže LCF (lipid clearing factor). Ovi aspekti u kombinaciji s dugim rokom trajanja, stabilnošću otvorenih bočica reagensa i vrlo pristupačnim cijenama čine HUMAN reagense prepoznatljivima i rado prihvaćenim u rutinskom laboratorijskom radu. Preko 50 različitih reagensa pokriva većinu parametara - supstrate, metabolite, enzime i imunoturbidimetrijske reagense.

HUMAN višenamjenski reagensi namijenjeni su za brz, pojednostavljen i pouzdan ručni postupak u kombinaciji s fotometrijskim očitanjem ili automatskom obradom na "otvorenim" analizatorima za kliničku kemiju.

HUMAN specifični sistemski reagensi dizajnirani su za zatvorene sisteme HumaStar grupe automatskih analizatora - sadržaj reagensa i broj dostupnih testova se automatskih očitava s barkod naljepnica kada se reagensi postave u analizator. Svi Human sistemski reagensi imaju dugi rok trajanja i pokazuju iznimnu stabilnost unutar analizatora.

Osim reagensa za kliničku kemiju HUMAN nudi cjelovitu paletu kontrolnih seruma i kalibratore koji zadovoljavaju najviše standarde kvalitete.

 

Reagensi

Kalibratori & standardi

Kontrolni serumi