LIA

LIA – test trake (nitrocelulozna membrana) na koje su naneseni antigeni u nekoliko linija. Ovaj način testiranja predstavlja metodu probira kojom se istovremeno može odrediti prisutnosti do 11 različitih antitijela u serumu ili plazmi. Svaka test traka sadrži funkcijsku kontrolnu liniju kojom se kontrolira ispravnost rada, te cut-off kontrolnu liniju koja služi za interpretaciju dobivenih obojenih linija (pozitivan ili negativan nalaz).


Linijski imuno testovi (Line immuno assay-LIA) idealan su autoimuni dijagnostički alat za skeniranje i diferencijalnu dijagnozu, kao i za praćenje autoimunih bolesnika indentifikacijom specifičnih antitijela na jednoj traci.

IMTEC LIA testovi su dizajnirani na način da istovremeno detektiraju više antitijela vezanih uz određenu skupinu autoimunih bolesti.