Instrumenti & analizatori

HumaScan softver

https://www.human.de/fileadmin/_processed_/csm_ITC02851_HumaScan_c4c9900d5f.png

 • Software CD + CanoScan LiDE 220 Scanner
 • Automatska analiza LIA  (Line Immuno assay) testova
 • Brzo, jednostavno i objektivno tumačenje rezultata LIA
 • Dijagnostičko izvješće generira se u samo nekoliko minuta

HumaScan BROŠURA

HumaBlot 44FA

Potpuno automatizirani LIA sustav prilagođen vašim potrebama.
Humablot 44FA je novi, potpuno automatizirani sustav za obradu HUMAN linijskih imuno testova (Line immuno assay-LIA). HumaBlot 44FA obavlja sve korake od automatskih razrjeđenja uzoraka i reagensa, do skeniranja traka i izvještavanja o rezultatima testiranja.

Sve LIA kombinacije moguće je izvoditi na HumaBlot 44FA. Postavke za HUMAN LIA testove su unaprijed instalirane.

 • Potpuno automatizirani analizator
 • Razrjeđivanje uzorka
 • Fleksibilan broj testova: 1-44 testa
 • Kapacitet: 44 trake
 • Obrada do 3 različita testa istovremeno
 • Sustav brzog sušenja i grijanja
 • Automatizirana interpretacija HUMAN LIA
 • Automatska kalibracija instrumenta
 • Dvosmjerna LIS veza

Elisys Uno

 • Elisa analizator
 • Otvoreni sistem  za 1 mikrotitarsku ploču
 • Prikladna i efektivna upotreba
 • Program jednostavan za korištenje
 • Prilagođeni stalci za reagense
 • Testiranje do 8 parametara  istovremeno

Elisys Duo

 • Elisa analizator
 • Otvoreni sistem za 2 mikrotitarske ploče
 • Ugrađeni barkod čitač
 • 8 različitih testova na jednoj ploči
 • 3 neovisna inkubatora
 • Ugrađen PC sa zaslonom na dodir
 • Jednokratni nastavci

Elisys Quattro

 • Elisa analizator
 • Otvoreni sistem za 4 mikrotitarske ploče
 • Nema “carry overa” (jednokratni nastavci)
 • Kontinuirano punjenje
 • Do 7 ploča istovremeno
 • 4 neovisna inkubatora