Novorođenački probir

Novorođenački probir

Zenetch nudi kompletni program testova za probir novorođenčadi na metaboličke bolesti iz uzorka suhe kapi krvi – Dried Blood Spot. Dried blood spot (suha kap krvi) su klinički prikupljeni uzorci na način da se nekoliko kapi svježe krvi iz prsta ili pete aplicira na specijalno izrađen apsorbirajući filter papir.