Afinion ACR

AfinionTM ACR test
Afinion™ ACR test je jednostavan, brz i pouzdani point of care test za određivanje albumina, kreatinina i omjera albumina/kreatinina ACR (engl. Albumin Creatinine Ratio) u ljudskom urinu.

Mikroalbuminurija je prvi znak oštećenja bubrega i kardiovaskularnih bolesti kod dijabetičara.  Jednostavno testiranje na mikroalbuminuriju je iznimno efikasan i rani indikator bubrežnog oštećenja.

 

 

Specifikacije:

  • Volumen uzorka: 3.5 µL
  • Vrijeme testiranja: 5 minuta
  • Uzorak: ljudski urin
  • Dobra korelacija s laboratorijskim i PoC metodama
  • Mjerni raspon: - Albumin:5.0 - 200.0 mg/L, - Creatinine: 16.4 - 339.9 mg/dL (1.5 - 30.0 mmol/L), - ACR: 1.0 - 1225.0 mg/g (0.1 - 140.0 mg/mmol)
  • Pakiranje 15 testova
  • Dostupne kontrole u dvije razine (Afinion ACR Control)