Analizatori

OTVORENI SISTEMI

HumaStar 100/HumaStar 200

 

 

 

 

 

 • Kat.br. 16890 HumaStar 100
 • Kat.br. 16895 HumaStar 200
 • Kapacitet 100 testova/sat  odn.  200 testova/sat za većinu parametara
 • Hlađnje reagensa
 • Stanica za ispiranje kiveta (8-kanalna)
 • Barkod čitač za uzorke i primarne epruvete
 • Dvosmjerni LIS (ASTM)
 • Pozicije za 30 reagensa i 60 uzoraka
 • Rukovanje preko zaslona osjetljivog na dodir
 • Minimalna potrošnja vode
 • Uključena UPS jedinica

HumaStar 100

HumaStar 200

 

ZATVORENI SISTEMI

HumaStar 300SR

 • Kat.br. 16930
 • Kapacitet: 290 testova/sat
 • 60 pozicija za uzorke
 • Potrošnja vode < 3 l/h
 • Opremljen s eko-friendly ProClean 2.0 tehnologijom
 • Jedinstven u svojoj klasi!

            HumaStar 300SR


HumaStar 600

 • Kat.br. 16660
 • Kapacitet: 600 testova/sat (bez ISE)
 • 48 pozicija za reagense (hlađenje)
 • Kontinuirano programiranje i uzimanje uzoraka
 • Brakod čitač  za uzorke i reagense
 • ISE modul za Na, K, Cl – opcija
 • Zatvoreni sistem – 5 otvorenih kanala

            HumaStar 600