Koagulacijski analizatori

HumaClot Junior

 

 • Kat.br. 18680
 • Minimalno održavanje
 • 1 mjerni kanal – LED tehnologija
 • Minimalni volumeni uzorka i reagensa (npr. 25 µl plazme + 50 µl tromboplastina)
 • Rezultati u sekundama, INR, Omjer, Quick %, ng/dl, mg/dl, g/l
 • Memeorija za 8 metoda
 • Detekcija ugruška, kromogenih i imunoturbidimetrijskih reakcija
 • Ugrađen inkubator
 • Funkcija autostarta

HumaClot Duo Plus

Ručni 2-kanalni koagulacijski instrument s TIC2 + tehnologijom

 

 • Kat.br. 15650
 • Minimalno održavanje
 • 2 mjerna kanala –Najnovija LED tehnologija s referentnim kanalom
 • Validirane aplikacije za HUMAN reagense unaprijed programirane
 • Minimalni volumeni uzorka i reagensa (npr. 50 µl plazme + 100 µl tromboplastina)
 • Rezultati u sekundama, INR, Omjer, Quick %, ng/dl, mg/dl, g/l
 • Duple kivete za mjerenje
 • 18 pozicija za inkubaciju uzorka
 • 4 pozicije za inkubaciju reagensa
 • Detekcija ugruška, kromogenih i imunoturbidimetrijskih reakcija
 • Ugrađen inkubator i mješač
 • Ugrađen pisač
 • Funkcija autostarta
 •  Opcionalna autopipeta s elektronskim  pokretanjem
 • Opcionalni čitač barkodova

 

HumaClot Quattro

Ručni 4-kanalni koagulacijski instrument s TIC2 + tehnologijom

 

 • Kat.br. 15660
 • 4 mjerna kanala –Najnovija LED tehnologija s referentnim kanalom
 • Rezultati u sekundama, INR, Omjer, Quick %, ng/dl, mg/dl, g/l
 • 16 pozicija za inkubaciju uzorka
 • 4 pozicije za inkubaciju reagensa
 • Detekcija ugruška, kromogenih i imunoturbidimetrijskih reakcija
 • Ugrađen inkubator i mješač
 • Ugrađen pisač
 • Funkcija autostarta
 •  Opcionalna autopipeta s elektronskim  pokretanjem
 • Opcionalni čitač barkodova

 

HumaClot Pro - NOVO!

Kompaktan potpuno automatski analizator koagulacije

 • Kat.br. 15800
 • Kompaktni, potpuno automatizirani koagulacijski analizator
 • Kapacitet 100 PV-a/sat, kombinacija različitih testova do 58 testova/sat
 • TIC2 technologija za zgrušavanje, kromogeno, imunološko i turbidimetrijsko mjerenje
 • 22 pozicije za uzorke + 3 stat, 8 pozicija za kontrole, 15 pozicija za reagense, 32 reakcijske kivete
 • Reakcijski volumen 150-300ul
 • LED tehnologija, integrirani PC sa zaslonom na dodir, integrirani servisni softver
 • Barkod čitač za uzorke, smart kartica za kivete
 • Dvosmjerna komunikacija, priključci za LAN, RS232, USB, Smart card
 • Dostupnan kalibrator!

 

HumaClot Pro BROŠURA

 

 

HumaClot Pro promotivni video:

video_humaclotpro