Hematološki brojači

HumaCount 5D

 

Smanjenje mikroskopije je pokretačka sila  hematologije. Novi parametri koje osigurava HumaCount 5D, poput velikih nezrelih stanica (LIC) i atipičnih limfocita (ALY) pomažu smanjiti količinu ručnog rada. 3D laser scatter tehnologija jamči odličnu 5-dijelnu diferencijaciju sukladnu zahtjevima kliničara. Sposobnost za rad s venskim i kapilarnim uzorcima krvi, kompaktna veličina i velika propusnost čine HumaCount 5D odličnim riješenjem za male i srednje laboratorije.

 • 5-djelna diferencijacija do 29 parametara
 • Definiran broj nezrelih stanica (LIC, ALY)
 • 20 μl venske ili kapilarne krvi
 • Do 60 uzoraka po satu
 • LIS veza (HL7 standard)
 • STAT rad s bilo kojim tipom epruveta
 • Integrirano računalo s kapacitetom pohrane od 50.000 uzoraka
 

 

HumaCount 5L

 • 5 diff, 26 parametera, 60 uzoraka/sat, laser
 • indentifikacija uzorka
 • 100μl  volumen uzorka
 • 25μl  volumen uzorka - uz modul malog uzorka
 • WBC, LYM, MON, NEU, BAS, EOS (LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%)
 • RBC, MCV, MCH, MCHC HGB, HCT, RDWc, PLT,MPV, PDWc, PCT, RDWsd, PDWsd, P-LCC, P-LCR
 • 600 x 800 LCD zaslon osjetljiv na dodir u boji
 • Memorija za 100.000 rezultata uklj. histograme
 • Uzorkovanje zatvorenih i otvorenih epruveta
 • Integrirani QC program
 • Oznaka za velike nezrele stanice i velike blaste
 • Autosampler opcija
 • LIMS spreman

 

 

 

HumaCount 5L promotivni video:

humacount5l film