Reumatologija

Reumatologija pokriva sve sistemske autoimune reumatske bolesti koje su usmjerene na više tkiva i / ili organa, što uzrokuje upalu koja rezultira osipom, boli, nelagodom pa čak i smrću. Bol u zglobovima i mišićima, ukočena koljena, natečeni i crveni zglobovi, bol u leđima samo su neki od tipičnih simptoma koji su povezani po zajedničkim pojmom - reumatizam. Pod ovim pojmom svrstano je preko 450 različitih bolesti. Reumatske bolesti zahvaćaju zglobove i/ili vezivno tkivo. Zbog velike raznolikosti, reumatskih bolesti su svrstane u dvije glavne grupe: bolesti vezivnog tkiva i reumatizam.

HUMAN nudi široku paletu specifičnih i osjetljivih ELISA testova za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa i bolesti vezivnog tkiva.

 

Testovi za bolesti vezivnog tkiva

 

Testovi za Sistemski Lupus Erythematosus

 

Testovi za reumatoidni i juvenilni idiopatski artritis

BROŠURA: REUMATOIDNI ARTRITIS

Testovi za Vaskulitis

Vaskulitis je općeniti pojam za grupu bolesti koje karakterizira upala krvnih žila; od najvećih (aorta) do najmanjih (kapilare). Simptomi bolesti ovise o tome koji je organ zahvaćen kao i o stupnju oštećenja.

 

 

Testovi za antifosfolipidni sindrom

BROŠURA: Antifosfolipidni sindrom

 

Testovi za Cirkulirajuće imuno komplekse

 

 

BROŠURA: Cirkulirajući imuno kompleksi

Testovi za  reaktivni artritis