Afinion™ 2

Abbot Afinion™2  je kompaktan i brz analizator za višestruki broj analita koji omogućuje pouzdano testiranje u blizini pacijenta (Point of care).

 

Višestruki analiti na jednom instrumentu!

Afinion ™ 2 analizator omogućuje brzo i jednostavno kvantitativno testiranje  HbA1c, Lipidnog panela, ACR i CRP.

Više vrsta uzoraka
Analizator je dizajniran tako da omogućava jednostavno i brzo ispitivanje na licu mjesta, bez obzira na vrstu uzorka, koja može biti puna krv, plazma ili mokraća, i da se dobiju točni i pouzdani rezultati tijekom posjeta pacijenta kako bi se poboljšala dijagnostička obrada.

Povezivanje
Afinion ™ 2 analizator može pouzdano prenijeti rezultate testiranja u HIS ili LIS sustav. Afinion ™ 2 automatski prenosi rezultate pacijenta i kontrola putem TCP / IP umrežavanja pomoću protokola POCT1-A, HL7, ASTM 1381-85 (niska razina) ili ASTM 1394-97 (visoka razina), koji se može odabrati konfiguracijom.

All-in-one test uložak
Svaka test kazeta sadrži integrirani uređaj za prikupljanje uzoraka i sve potrebne reagense za jedno ispitivanje.
Automatski sustav samoprovjere
Afinion ™ 2 analizator uklanja pogrešne rezultate integriranim sustavima za otkrivanje pogrešaka i samoprovjerom.
Nije potrebna dodatna kalibracija
Svaki analizator Afinion ™ 2 ima fiksnu tvorničku kalibraciju. Svaka šarža Afinion ™ testa uključuje podatke o kalibraciji pohranjene u barkod naljepnici. Podatke o kalibraciji LOT-a čitaju integrirane kamere i koriste za izračunavanje rezultata.