Urinske test trake

 

  • Urinske test trake za vizualno (sve) i automatizirano očitavanje (Combina 13 i Combina 11S)
  • Visoki europski standardi kvalitete osiguravaju točne rezultate

 

COMBINA 3
Kat.br. 22032 - 50 traka
Parametri: Glukoza, pH, proteini

COMBINA 10M
Kat.br. 22102 - 50 traka
Parametri: Glukoza, ketoni, nitriti, pH, proteini, bilirubin,
urobilinogen, spec. težina, krv, leukociti

COMBINA 11S
Kat.br. 23111 - 50 traka
Parametri: Glukoza, ketoni, nitriti, pH, proteini, bilirubin,
urobilinogen, spec. težina, krv, leukociti, ask.kis.

COMBINA 13
Kat.br. 22132 - 50 traka
Parametri: Glukoza, ketoni, nitriti, pH, proteini, bilirubin,
urobilinogen, spec. težina, krv, leukociti, ask.kis.
mikroalbumin, kreatinin