ELISA reagensi

HUMAN Elisa reagensi su iznimno kvalitetni i stabilni reagensi namijenjeni određivanju antitijela na patogene ili antigene (patogene) kod infektivnih bolesti, kao i za određivanje koncentracije različitih hormona i tumorskih markera.
Svi ELISA kitovi sadrže kompletan sustav reagensa koji su, ovisno o vrsti testa, potrebni da bi se izvršilo testiranje: kalibratori, pozitivna/negativna cut-off kontrola, konjugat, supstrat, stop otopina, pufer, mikrotitarska ploča (96 jažica). Za kontrolu ELISA testova za hormone i tumorske markere predviđeni su SERODOS i SERODOS Plus kontrolni serumi (pogledaj pod klinička kemija).

 

 

 

 

Infektivne bolesti

Hormoni

Tumorski markeri

Alergija

Autoimune bolesti