Polysucrose 400

Polysucrose 400TM je sintetski polimer velike molekulske mase dobiven polimerizacijom saharoze i epiklorohidrina. Molekule imaju razgranatu strukturu s visokim sadržajem hidroksilnih skupina što daje dobru topljivost u vodenim otopinama. Reaktivnost i stabilnost Polysucrose 400 određuju njezine hidroksilne skupine i glikozidne veze u ostacima saharoze. Polysucrose je stabilna u alkalnim i neutralnim otopinama. Polysucrose 400 je lako topljiva u vodenim otopinama kada se polako dodaje u tekućinu uz stalno miješanje. Lako se mogu dobiti koncentracije do 50% (w/v).