Hemostat reagensi, kalibratori i kontrole

HEMOSTAT je naziv za liniju osjetljivih i specifičnih reagensa koji pokrivaju osnovnu grupu testova za koagulaciju:

  • protrombinsko vrijeme
  • aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme
  • fibrinogen
  • trombinsko vrijeme
  • D-Dimeri
  • Antitrombin liquid
  • Osim reagensa nude se liofilizirane kontrolne plazme u dvije razine za kontrolu kvalitete,  kalibrator za protrombinsko vrijeme te kontrola za D-dimere.

Reagensi

Kalibratori i kontrole