Accu-Chek® Performa test trake

Slikovni rezultat za ACCU CHEK PERFORMA TRAKE

 

 

 

ACCU-CHEK® Performa test trake namijenjene su za kvantitativno određivanje vrijednosti glukoze u
ljudskoj krvi i upotrebljavaju se s ACCU-CHEK® Performa mjeračima glukoze u krvi.
Sustav za mjerenje glukoze u krvi pogodan je za samotestiranje i profesionalnu uporabu.

 

 

Naziv proizvoda:                           Kataloški broj:
ACCU-CHEK® Performa                 06453996 (10 traka)
ACCU-CHEK® Performa                 06454003 (25 traka)
ACCU-CHEK® Performa                 06454011 (50 traka)