Instrumenti & analizatori

HumaScan

https://www.human.de/fileadmin/_processed_/csm_ITC02851_HumaScan_c4c9900d5f.png

 • Software CD + CanoScan LiDE 220 Scanner
 • Automatska analiza LIA  (Line Immuno assay) testova
 • Brzo, jednostavno i objektivno tumačenje rezultata LIA
 • Dijagnostičko izvješće generira se u samo nekoliko minuta

HumaScan BROŠURA

Elisys Uno

  elisys uno
 • Kat.br. 17350
 • Otvoreni sistem  za 1 mikrotitarsku ploču
 • Prikladna i efektivna upotreba
 • Program jednostavan za korištenje
 • Prilagođeni stalci za reagense
 • Testiranje do 8 parametara  istovremeno

Elisys Duo

  elisys duo
 • Kat.br. 17200
 • Otvoreni sistem za 2 mikrotitarske ploče
 • Ugrađeni barkod čitač
 • 8 različitih testova na jednoj ploči
 • 3 neovisna inkubatora
 • Ugrađen PC sa zaslonom na dodir
 • Jednokratni nastavci

Elisys Quattro

  elisysquattro
 • Kat.br. 16300
 • Otvoreni sisrtem za 4 mikrotitarske ploče
 • Nema “carry overa” (jednokratni nastavci)
 • Kontinuirano punjenje
 • Do 7 ploča istovremeno
 • 4 neovisna inkubatora