Reumatologija


Reumatologija pokriva sve sistemske autoimune reumatske bolesti koje su usmjerene na više tkiva i / ili organa, što uzrokuje upalu koja rezultira osipom, boli, nelagodom pa čak i smrću. Bol u zglobovima i mišićima, ukočena koljena, natečeni i crveni zglobovi, bol u leđima samo su neki od tipičnih simptoma koji su povezani po zajedničkim pojmom - reumatizam. Pod ovim pojmom svrstano je preko 450 različitih bolesti. Reumatske bolesti zahvaćaju zglobove i/ili vezivno tkivo. Zbog velike raznolikosti, reumatskih bolesti su svrstane u dvije glavne grupe: bolesti vezivnog tkiva i reumatizam.

HUMAN nudi široku paletu specifičnih i osjetljivih ELISA testova za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa i bolesti vezivnog tkiva.

Testovi za bolesti vezivnog tkiva:

Popis ELISA I LIA testova

BROŠURA: Line Immuno Assay

Testovi za Sistemski Lupus Erythematosus:

Popis testova

Testovi za reumatoidni i juvenilni idiopatski artritis:

Popis testova

BROŠURA: REUMATOIDNI ARTRITIS

Testovi za Vaskulitis:

Vaskulitis je općeniti pojam za grupu bolesti koje karakterizira upala krvnih žila; od najvećih (aorta) do najmanjih (kapilare). Simptomi bolesti ovise o tome koji je organ zahvaćen kao i o stupnju oštećenja.

 

Popis testova

 

Testovi za antifosfolipidni sindrom:

Popis testova

BROŠURA: Antifosfolipidni sindrom

DIJAGNOZA APS-a

Testovi za Cirkulirajuće imuno komplekse:

 

Popis testova

BROŠURA: Cirkulirajući imuno kompleksi

Testovi za  reaktivni artritis:

Popis testova

BROŠURA: Reaktivni artritis