Polysucrose 400

Polysucrose 400TM je sintetski polimer velike molekulske mase načinjen polimerizacijom saharoze i epiklorohidrina. Molekule imaju račvastu strukturu s visokim sadržajem hidroksilne grupe, dajući dobru topljivost u vodenim medijima. Proizvod je sličan Ficoll 400® iz GE Biosciences. Polysucrose 400 je lako topiv u vodenim otopinama kada se polagano dodavaju i miješaju. Koncentrtacije do 50% (w / v) se mogu lagano pripremiti.

 

MSDS Polysucrose 400TM