Hematološki brojači

HumaCount 5L

3922_2_humacount-5l
 • 5 diff, 26 parametera, 60 uzoraka/sat, laser
 • indentifikacija uzorka
 • 100μl  volumen uzorka
 • 25μl  volumen uzorka - uz modul malog uzorka
 • WBC, LYM, MON, NEU, BAS, EOS (LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%)
 • RBC, MCV, MCH, MCHC HGB, HCT, RDWc, PLT,MPV, PDWc, PCT, RDWsd, PDWsd, P-LCC, P-LCR
 • 600 x 800 LCD zaslon osjetljiv na dodir u boji
 • Memorija za 100.000 rezultata uklj. histograme
 • Uzorkovanje zatvorenih i otvorenih epruveta
 • Integrirani QC program
 • Oznaka za velike nezrele stanice i velike blaste
 • Autosampler opcija
 • LIMS spreman

 

 

 

HumaCount 5L promotivni video:

humacount5l film

 

 

HumaCount 30TS / HumaCount 80TS

 

 •  3-diff WBC, 22 parametera
 • Kat.br. 16420/30
 • Kat.br. 16420/80
 • 1 mjerna komora = 30 uzorka/sat
 • 2 mjerne komore = 80 uzorka/sat
 • 25 μl volumen uzorka
 • touch screen u boji
 • Ugrađen printer
 • Memorija za 10.000 rezultata uključujući histograme
 • Automatsko razrijeđivanje uzoraka
 • Automatska kalibracija
 • Niska potrošnja sredstva za čišćenje
 • Dostupna kontrola i kalibrator
 • Integrirani servisni i QC program
 • Vakuumska pumpa – jednostavno održavanje
 • Senzori za detekciju razine reagensa i uzorka
 • Vanjska tipkovnica i 2D barkod čitač za skeniranje ciljnih vrijednosti kontrola i kalibratora (opcija)
 • LIS, HL7 povezivanje
 • Dostupan veterinarski softver

        HumaCount 30TS

        HumaCount 80TS