Hematološki brojači

HumaCount 5D

NOVO!!

Smanjenje mikroskopije je pokretačka sila  hematologije. Novi parametri koje osigurava HumaCount 5D, poput velikih nezrelih stanica (LIC) i atipičnih limfocita (ALY) pomažu smanjiti količinu ručnog rada. 3D laser scatter tehnologija jamči odličnu 5-dijelnu diferencijaciju sukladnu zahtjevima kliničara. Sposobnost za rad s venskim i kapilarnim uzorcima krvi, kompaktna veličina i velika propusnost čine HumaCount 5D odličnim riješenjem za male i srednje laboratorije.

 • 5-djelna diferencijacija do 29 parametara
 • Definiran broj nezrelih stanica (LIC, ALY)
 • 20 μl venske ili kapilarne krvi
 • Do 60 uzoraka po satu
 • LIS veza (HL7 standard)
 • STAT rad s bilo kojim tipom epruveta
 • Integrirano računalo s kapacitetom pohrane od 50.000 uzoraka
 

 

HumaCount 5L

3922_2_humacount-5l
 • 5 diff, 26 parametera, 60 uzoraka/sat, laser
 • indentifikacija uzorka
 • 100μl  volumen uzorka
 • 25μl  volumen uzorka - uz modul malog uzorka
 • WBC, LYM, MON, NEU, BAS, EOS (LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%)
 • RBC, MCV, MCH, MCHC HGB, HCT, RDWc, PLT,MPV, PDWc, PCT, RDWsd, PDWsd, P-LCC, P-LCR
 • 600 x 800 LCD zaslon osjetljiv na dodir u boji
 • Memorija za 100.000 rezultata uklj. histograme
 • Uzorkovanje zatvorenih i otvorenih epruveta
 • Integrirani QC program
 • Oznaka za velike nezrele stanice i velike blaste
 • Autosampler opcija
 • LIMS spreman

 

 

 

HumaCount 5L promotivni video:

humacount5l film

 

 

HumaCount 30TS / HumaCount 80TS

 

 •  3-diff WBC, 22 parametera
 • Kat.br. 16420/30
 • Kat.br. 16420/80
 • 1 mjerna komora = 30 uzorka/sat
 • 2 mjerne komore = 80 uzorka/sat
 • 25 μl volumen uzorka
 • touch screen u boji
 • Ugrađen printer
 • Memorija za 10.000 rezultata uključujući histograme
 • Automatsko razrijeđivanje uzoraka
 • Automatska kalibracija
 • Niska potrošnja sredstva za čišćenje
 • Dostupna kontrola i kalibrator
 • Integrirani servisni i QC program
 • Vakuumska pumpa – jednostavno održavanje
 • Senzori za detekciju razine reagensa i uzorka
 • Vanjska tipkovnica i 2D barkod čitač za skeniranje ciljnih vrijednosti kontrola i kalibratora (opcija)
 • LIS, HL7 povezivanje
 • Dostupan veterinarski softver

        HumaCount 30TS

        HumaCount 80TS