Fotometri

HumaLyzer Primus

humalyzerprimus

 • Kat.br. 18200
 • Mikro-protočna kiveta
 • Višestruki programi čitanja uključujući kalibraciju u više točaka
 • Ugrađen printer
 • Grafički ekran – reakcijska krivulja
 • 60 kanala za programiranje
 • 8 pozicija za filtere (ugrađeni 340, 405, 500, 546, 620 nm i slobodne pozicije)
 • QC program
 • Automatsko ispiranje i gašenje
 • Opcija vanjski inkubator HumaCube

 

 

HumaLyzer 3000

 • humalyzer3000Kat.br. 16700
 • Široki grafički LCD ekran
 • Ugrađen printer
  • Memorija za 120 metoda uključujući kalibracijske krivulje
  • Preprogramirane HUMAN metode
 • 6 instaliranih filtera