Čitači urinskih test traka

 

COMBILYZER VA

combilyzer va
 • Kat.br. 16600
 • Kapacitet: > 500 uzoraka/h
 • CCD obrada rezultata
 • Automatski prijenos test traka
 • Integrirana tipkovnica i printer
 • Memorija za 1000 rezultata
 • Zatvoreni sistem za Combina 11 S trake
 • COMBINA 11S
  Kat.br. 23111 - 50 traka
  Parametri: Glukoza, ketoni, nitriti, pH, proteini, bilirubin,
  urobilinogen, spec. težina, krv, leukociti, ask.kis.

 

 

COMBILYZER 13

Combilyzer 13
 • Kat.br. 17600
 • Princip mjerenja: fotoelektrično-kolorimetrijski
 • Kapacitet: 60 uzoraka/h (standardni model) 120 uzoraka/h (brzi model)
 • Izračun omjera albumina i kreatinina
 • Memorija za 1000 rezultata
 • Konvencionalne, arbitrarne i  SI jedinice
 • Ugrađen termo printer
 • Seriijski izlaz za spajanje sa LIS sustavom
 • Izlaz za vanjski printer
 • Zatvoreni sistem za Combina 13 trake
 • COMBINA 13
  Kat.br. 22132 - 50 traka
  Parametri: Glukoza, ketoni, nitriti, pH, proteini, bilirubin, urobilinogen, spec. težina, krv, leukociti, ask.kis., mikroalbumin, kreatinin