T21 SOFT

T21 SOFT
Program za izračun statističkog rizika za pojavu sindroma Down i Edwards i defekt neuralne cijevi

T21 Soft je program namijenjen izračunu statističkog rizika odnosno vjerojatnosti da li testirana trudnica pripada u tzv. populaciju povećanog rizika za pojavljivanje sindroma Down, Edwards i Defekt neuralne cijevi u prvom i drugom trimestru trudnoće (9-24tj.) na temelju biokemijskih markera, majčinih godina, UZV mjera i drugih varijabli.

Program je validiran na temelju rezultata biokemijskih markera dobivenih korištenjem ZenTech ELISA testova – to je referentna baza podataka tj. medijani normalne populacije (MOM).
Program omogućuje izračun kombiniranog rizika (1T markeri + NT), Integriranog rizika (1T + 2T, sa ili bez NT) i korekciju podataka na temelju varijabli: težine, dijabetesa, pušanja, rase.