S.Pneumococcus IgG

 ELIZEN PNEUMOCOCCUS IgG (ELISA 96 testova, kat.br. E-DG-96)
ELISA test za kvantitativno određivanje IgG antitijela na S.pneumoniae
Streptococcus pneumoniae je najčešći uzročnik čitavog niza infektivnih oboljenja koja pogađaju na prvom mjestu djecu, te osobe treće životne dobi. Sinuitis, akutne upale srednjeg uha su najčešće bolesti kod djece. Vakcinacija je pokazala izrazitu efikasnost u smanjenju pneumokokne bolesti.

ELIZEN Pneumococcus IgG test je koristan za:

  • Definiranje razine imunološke zaštite pacijenata određivanjem koncentracije anti-Pneumococcus IgG
  • Pomoć u odluci da li naprati vakcinaciju ili liječenje imunoglobulinima
  • Nastavak imunološkog odgovora na vakcinaciju prelaskom na intravenozno liječenje imunoglobulinima i praćenje takvog liječenja

 

ELIZEN PNEUMOCOCCUS IgG je klasičan sendvič ELISA test kojim se određuje koncentracija  IgG usmjerenih na polisaharidnu kapsulu Streptococcus pneumoniae (23 različita serotipa).