Proinzulin

Proinzulin

ELIZEN PROINSULIN (ELISA 96 testova, kat.br. E-BX-96)
ELISA test za kvantitativno određivanje INTAKTNOG PROINZULINA u serumu.
Dijabetes tipa 1 je najčešći oblik dijabetesa kod djece, a sve je više djece koja razviju Dijabetes tipa 2. Proinzulin (PI) je polipeptid koji sintetizira se u ß stanicama Langerhansovih otočića u gušterači. Proinzulin je prekursor inzulina i cijepa se na  C-peptid i inzulin, koji je glavni hormon odgovoran za kontrolu metabolizma glukoze. Razine proinzulina su povećane kod dijabetesa tipa 1 (inzulin ovisan), tipa 2 (inzulin neovisan) i u drugim kliničkim slučajevima.

ELIZEN Proinsulin test detektira nepocijepani ili tzv. "intaktni“ proinzulin i diferencira ga od proinzulin sličnih molekula. Antitijela koja se koriste u Elizen Proinsulin reagens kitu su visoko specifična za ljudski intaktni proinzulin i nema križne reakcije s inzulinom i C-peptidom.

Detekcijski limit: 0.6 pmol/l
Mjerni raspon: 0 – 100 pmol/l
Intra & Inter assay CV: <3.2%