Mijeloperoksidaza

LIZEN MPO (ELISA 96 testova, kat.br. E-HB-96)

ELISA test za kvantitativno određivanje MIJELOPEROKSIDAZE u ljudskoj plazmi.
Mijeloperoksidaza (MPO) je hemoprotein koji se nalazi u azurofilnim granulama u citoplazmi polimorfonuklearnih leukocita i izlučuje se prilikom njihove aktivacije. U mnogim upalnim reakcijama MPO se otpušta u ekstracelularnu tekućinu gdje se može mjeriti, a time i poslužiti kao pokazatelj aktivacije neutrofila tj. upale.

MPO je predmet brojnih istraživanja s ciljem da se bolje okarakterizira kao dijagnostički alat u kliničkoj praksi. MPO se već koristi kao marker za evaluaciju oksidativnog stresa kod pacijenata zajedno s drugim parametrima, ali sve se više razmatra njegova uloga kao upalnog markera. Mijeloperoksidaza se pokazala kao obećavajući biomarker za prognozu i dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti.

ELIZEN MPO Elisa je klasičan sendvič ELISA test visoke stabilnosti i reproducibilnosti.
Detekcijski limit: 0.21ng/mL
Intra-assay: CV<6.8%
Inter-assay: CV<2.2%