Droge

Brzi testovi za detekciju droga u uzorku urina. Rezultati su dostupni u roku od 5 minuta.

Kanabinoidi (THC)

Imunokromatografski test u jednom koraku za detekciju tetrahidrokanabinola i metabolita (marihuana)

Cut-off: 50 ng/ml.

Naziv REF Pakiranje Uzorak
HumaDrug Cannabinoids (THC) 25052 30 testova Urin

Kokain (COC)

Imunokromatografski test u jednom koraku za detekciju kokaina i metabolita

Cut-off: 300 ng/ml.

Naziv REF Pakiranje Uzorak
HumaDrug Cocaine (COC) 25022 30 testova Urin

 

Metamfetamin (MET)

Imunokromatografski test u jednom koraku za detekciju methamfetaminai metabolita

Cut-off: 1000 ng/ml.

Naziv REF Pakiranje Uzorak
HumaDrug Methamphetamine (MET) 25042 30 testova Urin

Opiati (OPI)

Imunokromatografski test u jednom koraku za detekciju opiata

Cut-off: 300 ng/ml.

Naziv REF Pakiranje Uzorak
HumaDrug Opiates (OPI) 25032 30 testova Urin