NycoCard U-Albumin

Test za kvantitativno određivanje albumina u ljudskom urinu, koji se koristi za ranu identifikaciju bubrežne bolesti kod pacijenata s dijabetesom i/ili hipertenzijom.

NycoCard™ U-Albumin test je savršeni format testa za brzo i pouzdano testiranje pacijenata kada i gdje je to potrebno.

nycocard u-albumin

Specifikacije:

  • Volumen uzorka: 50μl
  • Uzorak: ljudski urin
  • Vrijeme testiranja: 3 minute
  • Mjerni raspon: 5-200 mg/l
  • Ukupna nepreciznost: <10% CV
  • Kalibriran prema ERM®-DA470 referentnom standardu
  • Kat.br. 1116091
  • Pakiranje 24 testa
  • Dostupna pozitivna i negativna kontrola (NycoCard U-Albumin Control, kat.br. 1116089)

alere-logo

Alere NycoCardTM U-Albumin Brošura