NycoCard D-Dimer

NycoCardTM D-Dimer je kvantitativan test koji mjeri molekule D-Dimera koje se otpuštaju u cirkulaciju prilikom razgradnje fibrinskog ugruška aktivacijom fibrinolitičkog sistema.
U ovom procesu fibrin se razgrađuje djelovanjem plazmina na različite topive fragmente, pri čemu se pojavljuje konfiguracija D-Dimera.

D-Dimer je važan dijagnostički marker koagulacije koji reflektira stanje povećanog stvaranja ugrušaka.

Povišene vrijednosti ukazuju na kontinuirani fibrinolitički proces i od dijagnostičke važnosti je za otkrivanje DIK-a (diseminirane intravaskularne koagulopatije) i akutne vaskularne bolesti, uključujući plućnu emboliju i duboku vensku trombozu, a to su stanja koja se teško otkrivaju samo s kliničkim pregledom.

nycocard d-dimer

Specifikacije:

  • Volumen uzorka: 50 µL
  • Vrijeme testiranja: <3 minute
  • Uzorak: citratna plazma, nije potrebno razrjeđivanje
  • Mjerni raspon: 0.1 - 20 mg/l
  • Ukupna nepreciznost: <15% CV
  • Kat.br. 1116081
  • Pakiranje 24 testa
  • Pozitivna kontrola je sastavni dio svakog pakiranja

alere-logo

Alere NycoCardTM D-Dimeri Brošura